Financování nákupu svářecí techniky

Na nákup svařovací techniky a přídavných svařovacích materiálů Vám jsme schopni za určitých podmínek poskytnout odloženou splatnost a prostřednictvím smluvních partnerů zajistit výhodné profinancování nákupu.